Reklamácie

Všeobecné informácie

Aby sme dosiahli Vašej plnej spokojnosti, ponúkame len kvalitný tovar, u ktorého sme plne presvedčení o výhodnosti pomeru cena / kvalita. Keď mu sa napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, postupujte, prosím, podľa nasledujúcich bodov, aby mohla byť reklamácia uznaná a v najkratšej možnej dobe vybavená.

V každom prípade sa snažíme nájsť také riešenie, ktoré Vám bude vyhovovať.

Poškodenie vzniknuté prepravou zásielky

 • Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať stav zásielky a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Ak aj napriek tomu kupujúci zistí až po prevzatí, že je zásielka poškodená, je povinný bez zbytočného odkladu informovať predajcu emailom (uvádzajte: meno, č. Objednávky a popis poškodenia). Reklamačné oddelenie zabezpečí čo najrýchlejšiu výmenu.

Závada pri prvom použití výrobku

Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr však do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci rýchle riešenie reklamácie výmenou za nový bezchybný kus pri splnení všetkých nasledujúcich bodov:

 • Tovar nie je viditeľne použité a je zrejmé, že vadu nespôsobil kupujúci.
 • Daný tovar je na predajni či sklade (inak nie je výmena možná).

Reklamácia v záručnej dobe

 • Kupujúci je povinný podať predajcovia oznámenia o vadách (reklamácii) bezodkladne po tom, čo vady zistil.
 • Podmienkou pre prevzatie do reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov.
 • Kupujúci musí kúpu tovaru preukázať (napr. Nákupným dokladom).
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným používaním výrobku, ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na také chyby sa záruka nevzťahuje.
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je teda dôvodom na reklamáciu.
 • Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme (emailom), kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
 • Predajca sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť chybný tovar najneskôr do 30 kalendárnych dní od obdržania reklamovaného tovaru a informovať kupujúceho o vybavení reklamácie emailom alebo telefonicky.
 • V prípade, že je reklamácia uznaná ako opravenú, hradí predávajúci náklady na dopravu tovaru k reklamácii.

Postup pri reklamácii

 • Kupujúci vyplní a vytlačí reklamačný formulár, ktorý následne pribalí k reklamovanému tovaru. Stiahnuť formulár
 • Kupujúci osobne či prepravnou službou dopraví reklamovaný tovar vrátane preukázania o jeho kúpe a prípadne vyššie uvedeným Reklamačným formulárom na nižšie uvedenú adresu.

  Kupujúci má možnosť kontaktovať reklamačné oddelenie, ktoré zaistí dopravu tovaru na reklamáciu na náklady predávajúceho.

  LOGICOM s.r.o. - sportbaby.sk

  Reklamačné oddelenie:
  Nad Vinným potokem 1149/2, 101 00 Praha

  Prevádzková doba reklamačného oddelenia: po-pia 9-17 | so 10-12

  Nerobíme opravy na počkanie. Ďakujeme za pochopenie.

  Tel.: +420 776 888 529
  Email: info@sportbaby.sk

 • Pri zasielaní poštou tovaru starostlivo zabaľte. Za prípadné poškodenie počas prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť.
  Tovar neposielajte na dobierku. Takéto zásielky nemôžeme prijať.
 • O začatí reklamačného konania a jeho priebehu bude zákazník informovaný na emailovej adrese uvedenej v Reklamačnom formulári.